'Saklı Yankılar'  analog fotoğraf makine ile çekilmiş fotoğraflarda yer alan yankılardan oluşturulacak
yeni görüntülere olan merakın dürtüsüdür.