top of page

T A Z İ Y E / C O N D O L E N C E

2’29’’
3840 × 2160, monochrome video, 2019

Taziye, insanın doğayı algılayışını ve bu algılayışın sonucundaki davranışlarını sorgulayan bir video çalışmasıdır.

İnsan için doğa nedir ve kendisini düşünsel ve eylemsel bağlamda ne denli doğanın parçası kılabilmektedir ya da doğa insanın ne kadar parçası olabilmektedir ?

İnsan bu gök kubbenin altını ve üstünü nasıl kavramaktadır ?

‘’İnsan iz bırakmak ister. Tarih ‘’yapar’’, sanat yapıtları koyar ortaya anısı kolay kolay silinmeyen iyilikler ya da kötülükler eder. Yazı bırakır, çizi bırakır, üremeyi soya dönüştürür, kanlı ( ya da boyaya, çamura bulanmış ) elini

basar bir duvara, bir taşa, bir kağıda. ‘’ *

Mendilde yazılı Vergilius’a ait söz, insan varlığının kendi nedeni olduğu yarada yok oluşuna, bıraktığı ‘iz’de canlarının yitişine bir taziyede bulunduğuna vurgu olarak, bu ağaca gelmiş herkesin ardından rüzgarda savrulmaktadır.

‘’Nasıl ki arı başkasını sokunca kendisine daha fazla zarar verir : çünkü iğnesi ve gücü elden gider.

‘ Vitasque in vulnere ponunt.’ * *
‘Açtıkları yarada canlarını bırakırlar. ‘’ * * *

 

                                                                                                                                      *   Bilge Karasu, Narla İncire Gazel, Metis Yayınları, 2016

                                                                                                                                   * *  Publius Vergilius Maro

                                                                                                                              * * * Montaigne, Denemeler, çev. Sabahattin Eyüboğlu , İş Bankası Yayınları, 2019

bottom of page